95eef01f3a292df5828dac94bc315c6035a873e0

 

 

 

小金毛敏敏~一樣貼心的照顧著所有的隊友們~

以前再舞台上..我的第一眼當然是開始找敏敏的身影

這顆小金毛!超厲害 可以讓我一秒瞬間眼睛就定住!

當然小黑毛小橘毛也可以..只是至少要花到5秒吧...

418742_409213045781059_1954541093_n

422650_464351200253527_953297182_n

483155_408028692566161_1247744578_n

538968_449003831788264_1034465179_n

559236_428492330526830_2014368593_n

621922_391478490905439_1129601799_o

91529822720e0cf35fbac3630a46f21fbf09aadd

a1ec08fa513d269746332ec755fbb2fb4216d843

424680_290001044438892_1751096245_n

 

 

 

小金毛敏敏再舞台下親民的魅力

這小子真的吃了防腐劑!!萌爆了~~

白嫩嫩的皮膚~白白的金毛~這孩子再發光!!!

 

8884f40bgw1dwnvvwz353g

 

9a504fc2d5628535b7aed2a090ef76c6a6ef63e0

95eef01f3a292df5828dac94bc315c6035a873e0

359b033b5bb5c9eac163b562d539b6003bf3b39b

322218_464701046885209_1011744381_o

326099_405952659458022_733287823_o

327282_405280239525264_1233078991_o

415082_464353176919996_60773943_o

1346856568-2854595219_l

1347188738-3722295958_l

1347188738-4158592919_l

1347632560-588567750_l

1347632560-856251026_l

1347632560-1184541539_l

1347632560-2121567865_l

1347632560-2896381334_l

d000baa1cd11728b2482daa3c8fcc3cec2fd2c87

b812c8fcc3cec3fdb49d11f4d688d43f8694278b

1347632560-3546332385_l

a50f4bfbfbedab6476e10741f736afc378311e9b

422758_405543456165609_1610677547_n

 

 

 

小金毛敏敏最重要的敏丹尼爾~~這次是金毛敏丹尼爾阿!!!

 

3c6d55fbb2fb4316a70822e320a4462309f7d310

8b13632762d0f703f47c684808fa513d2797c55c

10dfa9ec8a136327d4aa82a9918fa0ec09fac7e1

1343399297-1756129291_l

14ce36d3d539b600a846f323e950352ac75cb79e

1346046510-3922945256_l

c2cec3fdfc039245b6eeb9968794a4c27c1e25cb

c83d70cf3bc79f3dacbabca9baa1cd11738b29cb

c995d143ad4bd113143304ab5aafa40f4afb05a8

d01373f082025aafdf7a3e51fbedab64024f1adb

 

68039bcagw1dw719t6v49j

 

            0b7b02087bf40ad159e21b70572c11dfa9ecce1b

0d338744ebf81a4c23d30350d72a6059242da642

3b292df5e0fe9925900731c934a85edf8db1711b

1345643998-2921280931

1346046510-1050319804_l

1346046510-3256064136_l

1346046510-3512696312_l

b812c8fcc3cec3fdfeba5be1d688d43f86942799

faedab64034f78f0da89666779310a55b2191ca7

f31fbe096b63f624b90d79998744ebf81b4ca3dc

 

基本上~我真的打從心底覺得我家敏敏是此劇的"吉祥物寶寶"~

00e93901213fb80e8cedd34e36d12f2eb938946f

2e2eb9389b504fc22b63029ce5dde71190ef6d6f

023b5bb5c9ea15cee7d25290b6003af33a87b26f

1e30e924b899a9011819a7a21d950a7b0208f572

37d3d539b6003af3ddea9cfa352ac65c1138b6dc

1346046510-326145700_l

1346046510-2207596480_l

1346046510-2478673913_l

c2cec3fdfc039245916652968794a4c27c1e2553

b8014a90f603738db444d0b1b31bb051f819ec13

6f061d950a7b020842cfe37262d9f2d3572cc81b

8b13632762d0f703f531694808fa513d2797c5a7

1346046510-3641698001_l

faf2b2119313b07e2a7fe3910cd7912396dd8c6d

c83d70cf3bc79f3d20ea38a3baa1cd11728b291e

faf2b2119313b07eb7bf8c9b0cd7912397dd8c27

3b292df5e0fe99257bb68ec334a85edf8cb171ef

6c224f4a20a4462339979bf69822720e0df3d7c0

 7a899e510fb30f249e2bd297c895d143ac4b03f4

7acb0a46f21fbe095156fd806b600c338744ad1d

7e3e6709c93d70cf88e29399f8dcd100baa12b0d

9e3df8dcd100baa175b67e2f4710b912c9fc2e8f

37d3d539b6003af36aa2e5f4352ac65c1038b60d

37d3d539b6003af36bb3e2f4352ac65c1038b61c

37d3d539b6003af36bd8e2f4352ac65c1138b6c7

63d0f703918fa0ec2b525d99269759ee3c6ddb88

c9fcc3cec3fdfc035313dd2cd43f8794a4c2263e

caef76094b36acaf454ca8687cd98d1000e99cf1

d62a6059252dd42aa8b1e638033b5bb5c8eab8ed

dc54564e9258d1092a549026d158ccbf6d814dea

e1fe9925bc315c60fd2f8c7c8db1cb13485477ef

f9198618367adab449b225d78bd4b31c8601e4c7

267f9e2f07082838061de982b899a9014c08f117

9f510fb30f2442a7316cc833d143ad4bd01302c1

 

不得不提一下!!有到日本公演囉!!

(雖然公演時是小黑毛了~~)

 

789cbb91gw1duape9kejgj

282874_418281844881212_1810299481_n

 

我就說吧!!是吉祥物寶寶啦!!!

好想摸好想摸..小順毛耶!!!

540926_417707238272006_108456889_n

69edd521gw1dun6j13kltg

tumblr_m6qov70GAC1qbd8iro1_250

tumblr_m6qov70GAC1qbd8iro2_250

 

滿滿的微笑~~能看你演出的飯們~只能說 我好羨慕!!

 

0d338744ebf81a4cd2b0105dd72a6059242da6a0

9e3df8dcd100baa19a771f224710b912c9fc2ecb

4bed2e738bd4b31ccebe682f87d6277f9f2ff8a0

 

54fbb2fb43166d22847c4d0d462309f79052d224

9e3df8dcd100baa136a8bb2f4710b912c9fc2e9a

aec379310a55b319aab10dd943a98226cefc17d5  

 

  以上~為了我的電腦著想...請繼續看敏敏的小金毛-03

 

以上圖片轉自 詳看圖上LOGO 謝謝

 

 

創作者介紹
創作者 orangeyh 的頭像
orangeyh

orange in my life

orangeyh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()